სტუ
ტიტულები
ადმინისტრაცია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. 77. ოთახი268

ტელ: 591 67 11 83

ელ–ფოსტა: stu@gtu.ge

www.gtu.ge

პრეზიდენტი: არჩილ ფრანგიშვილი

მენეჯერი: რევაზ ქელდიშვილი 

მენეჯერი: თამაზ საბაშვილი

ექიმი: ლევან ლომსიანიძე

სტუ
...
კლუბის ტურის ლიდერები
ქულა მოხსნა პასი
კლუბის სეზონის ლიდერები
ქულა მოხსნა პასი